nieuws
klanten
verdieping

 

wie
contact
links
uw identiteit
daar draait alles omheen
creativiteit
Wij denken dat uw mensen zich van nature willen ontworstelen aan de ketens van een taakomschrijving. Zij willen zich ontplooien, nieuwe paden ontdekken, toevallige vindingen een kans geven. In de workshop worden nieuwe paden onderzocht die je zomaar onverwacht naar iets bijzonders kunnen leiden….iets dat je op de snelweg niet zult tegenkomen.

geestelijke rust,ontspanning

Uw mensen hebben er baat bij als ze werken aan doelstellingen waarvan ze het gevoel hebben dat ze haalbaar zijn. En dat als ze het dan een keer niet halen, ze zich nog steeds onvoorwaardelijk gesteund voelen. Daardoor kunnen ze zich richten op de zaken die voor hun belangrijk zijn om die doelstellingen te behalen. Soms is het voor mensen moeilijk om hierin keuzes te bepalen, wat stress kan veroorzaken. De workshop maakt mensen bewust wat hoofdzaken en wat randverschijnselen zijn. Als een leeuw weet dat hij die ene gnoe nu niet te pakken zal krijgen, dan zal hij zich in elk geval niet tegen beter weten in kapot rennen om maar aan zijn manager te laten zien dat hij er alles aan heeft gedaan hem toch te verschalken. Nee. Hij gaat dan hij rusten om energie op te bouwen voor een nieuwe, betere poging.
vitaliteit & uitstraling
doordat de mensen zich bewuster zijn van de kern, de kracht van de organisatie, gaan ze dit ook uitstralen. Het komt vanuit hun zelf.

betere communicatie met klant
Wat voor zelfbeeld heeft uw bedrijf? En hoe zien uw mensen dat? En hoe kijkt de omgeving daarnaar? Er is niks mis met een positief zelfbeeld, maar als dat zelfbeeld en het beeld dat anderen, bijvoorbeeld klanten, van je hebben te ver uiteen liggen, dan leidt dit vaak tot communicatieproblemen. Nu heeft een leeuw geen zelfbeeld, maar hij weet wel uit ervaring dat als hij zich bij een drinkplaats vertoont, de aanwezige gazellen en zebra’s zich bijzonder snel uit voeten zullen maken, wat zijn intenties ook mogen wezen. In de workshop wordt sterk gekeken vanuit het perspectief van de omgeving op uw bedrijf. Wat straal je uit? Waarom reageert een klant op een bepaalde manier op jou?
focus
Wij geloven in uw mensen. En wij geloven dat mensen van nature gemotiveerd zijn om positieve doelen na te streven. De workshop stimuleert uw mensen om vanuit hun eigen intrinsieke motivatie te zoeken naar een positieve bijdrage, vanuit een inspirerende omgeving. Dat geeft ruimte voor blijvende groei voor uw bedrijf.
teambuilding & diversiteit
metaforen werken uitstekend, niet alleen om begrip te creëren voor elkaars (soms strijdige) standpunten, maar om deze zelfs in voordelen om te zetten. Je hebt meer te bieden dan 1 visie.
conflictbeheersing, begrip & harmonie
Als binnen uw organisatie iedereen dezelfde belangen wil behartigen en doelen wil nastreven, dan zou het toch mogelijk moeten zijn om uw mensen prettig te laten samenwerken? Door het gebruik van de metaforen worden de pijnpunten weliswaar zichtbaar en zelfs voelbaar, maar zonder de hardheid, het persoonlijke waarmee ze zich in de realiteit manifesteren. Uw mensen kunnen dus in een van nature prettigere sfeer naar constructieve oplossingen zoeken.
vitaliteit & dynamiek
Mensen hebben doelen nodig. Uw mensen ook. Bij gebrek daaraan kunnen ze de neiging vertonen om iets te gaan doen wat geen enkel ander doel dient dan de verveling te verdrijven. Want verveling is niet goed, is het credo. Dieren in dierentuinen die zich vervelen, gaan, bij gebrek aan iPhone, vaak rondjes lopen. Dit doen ze om scherp en fit te blijven, zowel voor kansen als bedreigingen. In de workshop laten we uw mensen zelf manieren bedenken om verveling in iets positiefs om te zetten. Ze gaan zelf zinvolle doelen creëren. Dit komt vanuit de mensen zelf, en daar willen ze voor gaan.
effectiviteit & verantwoordelijkheid
als mensen zich bewuster zijn van hun rol en impact op het grotere geheel, het bedrijf en haar omgeving, zullen ze zich met hoofdzaken bezig willen houden. Met hun verantwoordelijkheid.
nieuwsgierigheid
het verantwoordelijkheidsbesef voor bedrijf en klanten zorgt ervoor dat mensen het antwoord op de achterliggende vraag willen weten. Waarom...? Zo zorgen ze ervoor dat ze geen dingen voor niks doen. En dat de klanten beter geholpen worden. En zo wordt uw bedrijf beter geholpen.
problemen oplossen
door metaforisch naar concrete problemen te kijken komen deze in een andere context, een ander perspectief te staan. Met een nieuwe invalshoek kun je het ook anders oplossen of zelfs tot de conclusie komen dat het geen probleem is. Dat scheelt een hoop tijd.
moed, initiatief, loslaten (schijn)zekerheden
Als er binnen uw bedrijf gedurende langere tijd geen grote veranderingen plaatsvinden, ontstaat er waarschijnlijk een gevoel van zekerheid. Het salaris, de collega’s, de klanten, de werkplek, de lunchpauzes, noem maar op. Maar u weet dat dit allemaal zeer betrekkelijke zekerheden zijn. In de workshop zullen uw mensen het ervaren en het inzicht krijgen dat persoonlijk initiatief en moed uiteindelijk de enige zekerheden zijn die je ook zou moeten inzetten als het niet nodig lijkt.
cultuurverschillen als verrijking
U kent de clichés bij fusies en overnames: ‘onbekend maakt onbemind’. Uiteraard moet je elkaar beter leren kennen, maar een open houding biedt geweldige mogelijkheden. In de workshop ervaren de deelnemers dat nieuwsgierigheid veel positieve spanning kan brengen en dat diversiteit verfrissend en verrijkend is voor uw nieuwe bedrijf.

nieuwe kansen

als je anders leert kijken, leer je ook meer mogelijkheden te zien.

vastgeroeste patronen doorbreken

U kent het vast wel: we willen het allemaal graag net iets anders doen om het echte verschil te maken, maar het kost zoveel moeite om die cirkel te doorbreken. Hoeveel moeite je ook doet om hem te ontwijken, welke route je ook neemt, je struikelt toch weer over diezelfde bananenschil. De workshop dwingt uw mensen om anders naar de realiteit te kijken, waardoor niet alleen de patronen zichtbaar worden, maar ook de alternatieven.

Uw winst

Wij geloven dat een krachtige identiteit een bedrijf in staat stelt om met overtuiging
de toekomst tegemoet te treden. Tijdens onze workshop werken uw mensen aan die krachtige identiteit. Wat betekent dit voor uw bedrijf? (als u met de muis over de link schuift krijgt u een toelichting)

winst